Zijn geisers gevaarlijk?

Wanneer een geiser slecht wordt onderhouden, kan er de giftige, reukloze stof koolmonoxide vrijkomen. Dit komt vooral voor bij open geisers zonder afvoer naar buiten. Geisers kunnen ook ongezonde stikstofdioxiden produceren.

Een onveilige situatie bij open systemen en afvoerloze geisers kan ontstaan door:
- Aanpassingen aan de buitenzijde van het gebouw;
- Het dichtzetten van ventilatieopeningen;
- Het plaatsen van een afzuigkap met motor, zonder aanvullende maatregelen te treffen;
- Inbouwen van de geiser in een onvoldoende geventileerde ruimte;
- Afsluiten van aanwezige ventilatietoevoer of ventilatie-afvoer;
- Geen onderhoud laten uitvoeren.

Tips & advies
- Ventileer continu als u een open of afvoerloze geiser heeft;
- Zorg tenminste eenmaal per jaar voor onderhoud;
- Aan de onderhoudssticker op het toestel kunt u zien wanneer deze voor het laatst is gecontroleerd;
- Laat het onderhoud uitvoeren door een erkende installateur;
- Huurt u een woning met geiser, of alleen een geiser? Vraag dan bij de verhuurder naar het onderhoud;
- Laat een open of afvoerloze geiser vervangen door een gesloten geiser of combi-ketel.

Wordt de woning geïsoleerd of worden er andere isolerende maatregelen aangebracht? Dan is dat een goed moment om tegelijkertijd open en afvoerloze geisers te vervangen. Hierbij kan mogelijk een duurzame en energiezuinige oplossing worden getroffen. Vraag ons om advies.

Neem contact op
zijngeisersgevaarlijk-hoofd-staand


Top